Parkmanagement, maar dan anders!

Met uw vestiging op Bedrijvenpark Medel koopt u meer dan een gunstig gelegen stuk grond. Nieuwe inzichten omtrent parkmanagement worden hier omarmd en krijgen vorm in representativiteit, groenbeheer, duurzaamheid, veiligheid, infrastructuur en tal van services die uw bedrijfsvoering vergemakkelijken.

Het parkmanagement bent u overigens zelf, want het wordt uitgevoerd en bewaakt door Coöperatie Medel waar alle gevestigde bedrijven lid van zijn. Een actieve, creatieve club die zaken als onderhoud, centrale inkoop, beveiliging, vervoersmanagement, bewegwijzering en groenbeheer initieert. Zo is er bijvoorbeeld een initiatief voor een gratis glasvezelnetwerk. Met de Coöperatie als aanjager zijn een representatieve werkomgeving, waardevastheid, veiligheid, kostenbesparingen en een hoog serviceniveau gegarandeerd.

Daarnaast opereert het OCT (OndernemersCoöperatie Tiel) als overkoepeling van de bedrijventerreinen in Tiel en als motor van duurzaam, economisch en veilig ondernemen op eigentijdse en excellente bedrijventerreinen.

Bedrijvenpark met tal van voordelen

Als gevolg van het gezamenlijke beheer en de constante bewaking van de leef- en werkkwaliteit kent het park een royaal serviceniveau. Zo is er naast een eigen tankstation met horecavoorziening, een professioneel geoutilleerde truckwash. Met een hekwerk rond het terrein en camerabewaking is de veiligheid en de rust van uw mensen gewaarborgd. Wat wilt u nog meer van uw bedrijvenpark?

Beveiliging

Coöperatie Medel beveiligt Bedrijvenpark Medel onder meer met mobiele surveillance en intelligente camera’s, waarvan vele ook met kentekenherkenning. Dit gebeurt 365 dagen per jaar, 24 uur per dag. De beveiliging ligt in handen van Stichting Beveiliging Bedrijventerrein Tiel (SBBT) die samen met Lijo Collectieve Beveiliging waken over de veiligheid van alle bedrijventerreinen in Tiel.

Beheer en onderhoud

Bedrijvenpark Medel beheer en onderhoud

Coöperatie Medel is ambitieus en streeft naar een hoger kwaliteitsbeeld van het bedrijventerrein. In intensief overleg verzorgt en beheert de gemeente Tiel beplanting, straatmeubilair, openbare verlichting, wegen, watergangen (groen), rioleringen, waterpartijen voor de brandblusvoorzieningen en civieltechnische werken.

Glasvezel

Bedrijvenpark Medel Glasvezel

Naast de A15 en het Amsterdam-Rijnkanaal is glasvezel de derde belangrijke ‘verkeersader’ die Bedrijvenpark Medel ontsluit. Coöperatie Medel verzorgt samen met Glasnet Tiel voor alle panden op Bedrijvenpark Medel één gratis glasvezelaansluiting tot in de meterkast. Glasnet Tiel is het volledig open glasvezelnetwerk ‘van, voor en door ondernemers’. Het team van Glasnet Tiel staat klaar om al uw vragen te beantwoorden. Kijk ook op www.glasnettiel.nl.

Faciliteiten

Bedrijvenpark Medel geschikt voor zwaar transport

Geschikt voor zwaar transport

Bedrijvenpark Medel streeft naar optimale bereikbaarheid, toegankelijkheid en kwaliteit, ook voor uw chauffeurs. Dat betekent dat de toegangswegen, de rotondes en de wegen op het terrein meer dan ruim en solide genoeg zijn voor zwaar transport. Of dat nu eenmalig is of dagelijks werk.

Bedrijvenpark Medel truckwash

Truckwash

De uitstraling van uw bedrijf stopt niet bij de voordeur van uw bedrijfspand. Ook uw bedrijfsauto’s en vrachtwagens zijn mobiele ambassadeurs die bijdragen aan uw imago.  Of u nu een vrachtwagen of uw auto wilt laten wassen het kan bij de goed uitgeruste truckwash naast het Servicestation Van Dijkhuizen.

Bedrijvenpark Medel afgeschermd terrein

Afgeschermd terrein

Toegankelijkheid en kwalitatieve uitstraling zijn twee krachtige pijlers onder Bedrijvenpark Medel. De parkeerplaats op Bedrijvenpark Medel is bedoeld voor de transporteurs die moeten wachten tot zij kunnen laden of lossen. Zo blijft de openbare weg vrij en het kan zo maar een boete van € 95,- schelen. Want er wordt gehandhaafd!

Bedrijvenpark Medel tankstation

Tankstation

In de filosofie van Bedrijvenpark Medel past milieuverantwoorde brandstofvoorziening. Met Servicestation Van Dijkhuizen hebt u de beschikking over CNG voor auto’s en busjes en vanaf medio 2019 ook LNG voor vrachtwagens. Schoon, goedkoop, veilig en klaar voor de toekomst. Ook elektrische auto’s kunt u opladen bij Van Dijkhuizen, terwijl u ‘oplaadt’ bij de ‘Bufkescorner’ op het tankstation.