Een open overheid

Een transparante overheid waarbij overheidsinformatie beter vindbaar en uitwisselbaar is. Eenvoudige en goed beschikbare informatie die goed bewaard wordt. Dat zijn de doelen van de Wet open overheid (Woo) die sinds 1 mei 2022 geldt en wij staan daar volledig achter.

Openbare vergaderingen

De vergaderingen van het Algemeen Bestuur (AB) zijn openbaar, u kunt hierbij aanwezig zijn. Meld u hiervoor aan via info@medel.nl. Bijbehorende stukken vindt u bij de documenten.

Informatieverzoek

Zoekt u informatie? Misschien hebben wij dat al openbaar gemaakt. Kijk daarom eerst even elders op onze website. Kunt u niet vinden wat uw zoekt? Dien dan een informatieverzoek in via info@medel.nl of via 0344 – 673 700. Ons contactpersoon stuurt dan een reactie.

Woo-verzoek

De Woo verplicht de overheid zo veel mogelijk informatie uit zichzelf openbaar te maken en te publiceren. Met een Woo-verzoek, vraagt u ons om documenten over een bepaald onderwerp openbaar te maken, niet alleen voor uzelf, maar voor iedereen.

Woo-verzoek indienen

Op grond van de Woo mag iedereen om openbaarmaking van informatie vragen over alle bestuurlijke onderwerpen van Industrieschap Medel. Het (geanonimiseerde) Woo-verzoek, het Woo-besluit en de documenten zelf worden allemaal gepubliceerd op de website van Bedrijvenpark Medel.

Vermeld in het Woo-verzoek altijd:
• dat het gaat om een Woo-verzoek;
• over welk bestuurlijk onderwerp het gaat;
• om welke of wat voor soort documenten het gaat;
• over welke periode het gaat;
• uw contactgegevens.

Een verzoek om informatie op grond van de Woo richt u aan Industrieschap Medel.
• E-mail naar info@medel.nl.
• Of stel je vraag schriftelijk (via post): Industrieschap Medel, Medelsestraat Oost 17, 4004 LE Tiel.
Woo-verzoeken die op een andere wijze binnenkomen, neemt Industrieschap Medel niet in behandeling.

Reactietermijn

Na ontvangst van het Woo-verzoek, krijgt u een bevestiging. Als we eerst nog vragen hebben over uw Woo-verzoek, nemen we contact met uw op.

Industrieschap Medel heeft vier weken de tijd om een besluit op uw Woo-verzoek te nemen. Als het nodig is, kan deze termijn met nog twee weken worden verlengd. Hier krijgt u dan bericht van.

Als u het niet eens bent met het Woo-besluit, kunt u daartegen bezwaar maken. Eventueel kunt u later nog beroep en hoger beroep indienen. In het Woo-besluit staat hoe bezwaar of beroep indienen precies kan.

Contact

Voor vragen over de Woo kunt u contact opnemen via info@medel.nl of telefonisch via 0344 – 673 700.