Bestuursleden

Gemeenschappelijke regeling

Industrieschap Medel is een gemeenschappelijke regeling op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen. De gemeenten Tiel en Neder-Betuwe zijn de deelnemers.

Bestuur

Het bestuur van Industrieschap Medel bestaat uit het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur. De bestuursleden zijn wethouders en raadsleden van de deelnemende gemeenten. Door en uit het Algemeen Bestuur wordt de voorzitter gekozen. Dit is ook de voorzitter van het Dagelijks Bestuur.

Algemeen bestuur

Het Algemeen Bestuur bestaat uit 8 leden. De gemeenteraden wijzen hiervoor ieder vier leden aan. De vergaderingen en vergaderstukken van het Algemeen Bestuur zijn openbaar tenzij het een besloten vergadering betreft of er geheimhouding op een vergaderstuk rust. De samenstelling van het Algemeen Bestuur is als volgt:

Gemeente Tiel

 • Dave Verbeek (voorzitter)
 • Remco Dijkstra
 • Erik Henning
 • Rien van Eldijk

Gemeente Neder-Betuwe

 • Marien Klein
 • Stefan van Someren
 • Anja Hulsbergen
 • Willem Keuken

Dagelijks bestuur

Het Dagelijks Bestuur bestaat uit vier leden, zij zijn tevens lid van het Algemeen Bestuur. De vergaderingen en vergaderstukken van het Dagelijks Bestuur zijn openbaar tenzij het een besloten vergadering betreft of er geheimhouding op een vergaderstuk rust. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit:

Gemeente Tiel

 • Dave Verbeek (voorzitter)
 • Remco Dijkstra

Gemeente Neder-Betuwe

 • Marien Klein
 • Stefan van Someren